YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Dutch subtitles

← Getallen omzetten naar een getal achter de komma, procent en breuk

Getallen omzetten naar een getal achter de komma, procent en breuk

Get Embed Code
23 Languages

Subtitles translated from English Showing Revision 1 created 08/31/2012 by adamsk.

 1. .

 2. Wij gaan de breuk 7/8ste opschrijven als een getal achter de komma en een procent.
 3. We beginnen met het getal achter de komma, en zullen dan zien dat het
 4. vrij makkelijk is om deze om te zetten naar een procent.
 5. Als je een dergelijk probleem tegenkomt, kan het
 6. soms wat verwarrend zijn.
 7. Je denkt dan, hoe zet ik dit om naar een getal achter de komma, of een
 8. breuk, of een percentage?
 9. En je moet altijd onthouden dat 7 boven 8, of 7/8ste
 10. precies hetzelfde is.
 11. .
 12. Dit betekent letterlijk 7 gedeeld door 8.
 13. Niet 8 gedeeld door 7.
 14. 7 gedeeld door 8.
 15. De teller gedeeld door de noemer.
 16. En hoe zet ik dat dan om naar een getal achter de komma?
 17. Nou, door een staartdeling te doen, alleen
 18. houden we niet op na de komma, zodat er niet een
 19. getal overblijft, of totdat we dezelfde deling blijven herhalen.
 20. Je zult zien wat we bedoelen.
 21. In dit geval zal de deling mooi rond uitkomen.
 22. Dus laten we het proberen.
 23. Het is dus 7 gedeeld door 8.
 24. .
 25. Hoe vaak past het getal 8 in 7?
 26. Nou, 8 is groter dan 7 dus past 8 niet in 7.
 27. Het kan dus 0 keer.
 28. Om er zeker van te zijn dat dit duidelijk is,
 29. voegen we een komma toe.
 30. Hoe vaak past 8 in 7,000.
 31. Voeg zoveel nullen toe als je wilt totdat
 32. bent met uitgedeeld.
 33. Dus we zetten de komma hier, achter de 7
 34. .
 35. 8 past 0 keer in het getal 7.
 36. 0 x 8 = 0.
 37. Dit moet je van elkaar aftrekken
 38. 7 - 0 = 7.
 39. Nu halen we een 0 naar beneden.
 40. .
 41. En wordt het 70
 42. Vervolgens gaan we kijken hoe vaak 8 in 70 past.
 43. 8 x 8 = 64, dus dat past.
 44. 8 x 9 = 72.
 45. Dat is te groot.
 46. Dus past 8, 8 x in 70
 47. .
 48. 8 x 8 = 64.
 49. Als je dit weer van elkaar aftrekt, wordt het 70 - 64 = 6
 50. Er blijft nog een getal over dus moeten we nog doordelen.
 51. We halen nog een 0 naar beneden.
 52. .
 53. Hoe vaak past 8 in het getal 60?
 54. 8 x 8 = 64, dus dat kan niet.
 55. 8 x 7 = 56, dit past!
 56. Dus 8 past 7 keer in het getal 60
 57. 7 x 8 = 56
 58. Dit trek je weer van elkaar af.
 59. 60 - 56 = 4
 60. Er blijft weer een getal over, dus halen we nog een 0 naar beneden.
 61. .
 62. .
 63. Hoe vaak past het getal 8 in 40?
 64. 8 x 5 = 40. Dus dit past precies.
 65. 8 past dus 5 keer in het getal 40.
 66. 5 x 8 = 40
 67. Weer aftrekken
 68. En er blijft geen getal over.
 69. Zo, nu hebben we berekend dat 7/8ste, hetzelfde als
 70. 7 gedeeld door 8, gelijk is aan 0,875.
 71. Dus 7/8 = 0.875
 72. We hebben nu berekend wat het getal achter de komma is.
 73. De volgende stap is hier een procent van maken.
 74. Dit is heel makkelijk als je eenmaal een getal achter de komma van de breuk
 75. hebt gemaakt.
 76. Je verschuift de komma 2 plaatsen naar rechts
 77. en voegt een % teken toe.
 78. Ik denk dat dit vrij logisch is.
 79. Nu denk je, hoeveel per 100 is dit?
 80. Dit is hetzelfde als 875 duizendsten.
 81. Ik schrijf het even op.
 82. Je kunt dit zien als een breuk.
 83. Dat het hetzelfde is als 875/1,000
 84. Zo doen we dit. Dit is de
 85. duizendste plek.
 86. Of je kunt het zien als 87,5/100
 87. Als je de komma twee plaatsen opschuift, is het 87,5/100
 88. of, als je de teller en noemer
 89. deelt door 10, krijg je dit.
 90. Dit is hetzelfde als 87,5 van de 100.
 91. .
 92. .
 93. Dit is gelijk aan 87,5%
 94. Dit is de uitleg waarom het zo werkt, maar
 95. de makkelijkste manier om van een getal achter de komma
 96. een procent te maken is door te vermenigvuldigen met 100 en
 97. een % teken toe te voegen.
 98. .
 99. .
 100. Dus als je vermenigvuldigt met 100, wat hetzelfde effect heeft als
 101. de komma 2 plaatsen naar rechts opschuiven
 102. zou het 87,5 worden en dan
 103. voeg je het % teken toe.
 104. Hiermee zeg je dat het getal boven de 100 wordt.
 105. Dus je vermenigvuldigt met 100, en dan deel je door 100
 106. Je verandert het getal niet echt.
 107. .
 108. .
 109. .
 110. .
 111. .
 112. .
 113. .
 114. .
 115. .
 116. .
 117. .
 118. .
 119. .